Informace o výuce

Samostatná výuka je rozdělena do dvou částí. Část teoretická a část praktická. Před samotným zahájením výuky učitel ověří dovednosti žáka buď přímo na letišti nebo za použití simulátoru.

Vzhledem k tomu, že k zahájení výuky létání je třeba příznivých povětrnostních podmínek, tak i veškerá výuka probíhá na čerstvém vzduchu na modelářském letišti v Kroměříži.

Teoretická část

 • Poučení jak se chovat na letišti a při létání s modely
 • Vysvětlení základních pojmů RC létání, letadla, geometrie modelu, těžiště modelu a mechaniky letu.
 • Princip řízení modelu(přenosu signálu vysílače na kormidla modelu, smysl a velikosti výchylek kormidel)
 • Teorie startu, letu a přistání.

Praktická část

Začátečník - Basic

 • Seznámení se s bezpečností provozu na letišti. Seznámení s provozem, letovou přípravou a přípravou modelu ke startu,  Praktické ukázky letu modelu.
 • Praktická výuka létání pomocí dvou vysilačů spojených kabelem učitel/žák. Začátek výuky ovládání modelu.
 • Výuka přesného ovládání. Zde se žák neučí pouze ovládat model, jedná se o přesné ovládání modelu v závislosti na podmínkách letiště a vlivů počasí.
 • Start, přesné létání, přistání.
 • Samostatné létání pod dohledem instruktora s připojením na vysílač instruktora.

Pokročilý - Advanced

 • Zde se žák učí jednotlivé akrobatické obraty, (které umožní jeho model) výuka každého obratu se skládá z teoretické přípravy , názorné ukázky instruktorem a pak se žák učí obrat v praxi.
 • Trénink jednoduché akrobatické sestavy obratů.

Doplňující informace

Za havárii modelu odpovídá RC škola. Při neukázněném chování nebo při neuposlechnutí povelu učitele, při kterém dojde k havárii modelu, opravu hradí žák.

Věková hranice není omezena. Spodní hranici doporučujeme 8 let. Při výuce žáků mladších 18-ti let je nutná přítomnost jednoho z rodičů